Byrokracie je jako smog. A obzvlášť EET je hodně toxický

21. Květen 2018

Příspěvek Boleslava Buzka, podnikatele a předsedy strany Radostné Česko, který byl publikován v šestém vydání letošního ročníku zpravodaje Soukromník.

Co je to EET z pohledu svobodného občana? Nic jiného než další byrokracie, tedy skrytá daň za to, že může podnikat. Jen se neplatí přímo státu. Je to neustále vynakládaná energie, která by mohla být využita k tvořivosti.

„Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého.“ (Johan Norberg, Globalizace). A jak se přirozeně zachová člověk k těmto dalším „pokutám“ za povolení něco tvořit? Demotivací a ignorací. Srovnejme Německo a Bolívii (obrázek). Dva příklady, kde je zřejmá přímá úměra mezi časem firmy vynaloženým pro vykazování a stínovou ekonomikou. U Bolívie s byrokratickým peklem a zároveň 70% stínové ekonomiky je jasná ignorace a plivání na systém.

 

Česko se stává po kontrolním hlášení a balkánské elektronické evidenci vrcholem světové byrokracie. Nyní je nejvyšší v Evropě. Zátěž je zde 7x vyšší než v Holandsku nebo Švýcarsku. Byrokratické peklo ubírá firmám i zdroje na inovace. Zatímco ve vyspělých zemích stačí k zahájení podnikání vypsat formulář A4 a jeden dolar, v Česku potřebujete komplikovaný EET nesmysl a téměř ve 100 % případů účetní sílu na komplikovanou legislativu. Kde jsou devadesátá léta, kdy si živnostník dělal účetnictví sám? Navíc z peněz daňových poplatníků se nabírají noví úředníci a budují se celá nová patra oddělení pro EET.

 

Bohatství každé země vzniká zespoda. Až 80 % HDP vyspělé ekonomiky tvoří malé a střední firmy. Současné represe jsou namířené proti těm nejmenším. Kvůli několika nepoctivým drobným podnikatelům se po vzoru Chorvatska vytvořil moloch, kanón na mouchy, EET. Vedle toho však stát přichází o miliardy na daních nadnárodních koncernů. Proti těm se však Babiš neodváží. Čemu EET pomůže? I kdyby někdo zatajil nějaké tržby, tyto peníze se prakticky ihned vrací v dané zemi do oběhu, kde se i zdaní. Na rozdíl od odlivu peněz z Česka, kterých je kolem 500 mld. Kč, tedy přes 10 % HDP, což je nejvíce v Evropě. Současný vývoj výběru daní ukazuje, že u oborů postiženými EET je nárůst nižší (kolem 3%) než růst HDP a inflace. Obory nepostižené EET mají růst třikrát vyšší!

EET nepomůže ničemu; naopak řadě věcí škodí. Je to sprostý zákon, který vyřazuje z konkurenčního soupeření starší živnostníky, podnikatele s nižší počítačovou gramotností a ty s menší přidanou hodnotou. EET není nic jiného než asociální skrytý opak progresivních daní. Menší je více potrestán než větší. Stále se Finanční správě nenahlásilo přes 100 tisíc živnostníků. Tvůrců bohatství a poskytovatelů služeb občanům.

 

Svoboda podnikání zakotvuje osobní volbu, dobrovolnou výměnu a ochranu soukromého majetku. Jedná se o rozvoj zezdola nahoru jednotlivci, nikoliv shora dolů vládami. Takto to nikdy a nikde nefungovalo. V Česku je už dokonce Babišem zpochybněn i soukromý majetek. Živnostník za své jednání vždy ručí celým svým majetkem. Nyní má o něj strach větší než kdy před tím. Sankce při pochybení u EET je 500 tis Kč. Platí to třeba i pro malého prodejce zmrzliny. V mnoha případech se jedná o celoživotní úspory živnostníka. Finanční správa jde ještě dál. Zajišťovacími příkazy zlikvidovala řadu firem. Z toho 37 % zcela nevinných bez jediného pochybení! Byrokracie zvyšuje stínovou ekonomiku. Logicky, šedá zóna se stává více atraktivnější.

Boleslav Buzek