MUDr. Martin Theimer

HODNĚ PACIENTŮ, JEŠTĚ VÍCE PAPÍRŮ

•    Buď pojišťovna uhradí vše, nebo jen část, nebo nic. Toto musím stále znovu a znovu vysvětlovat pacientům. Jde o to, že u některých výkonů nelze kombinovat úhrady od pojišťoven s vlastní platbou. Takže pokud chce někdo lepší péči, zaplatí si ji plně, i když je pojištěn. Je to nepochopitelné, ale tak je prostě systém nastavený.

•    Pořád se tvrdí, že ve zdravotnictví je málo peněz. Ale ten balík zase tak malý není, jen je potřeba ho smysluplněji rozdělovat. Kdyby si lidé platili sami za tak banální a nikterak drahé úkony, jako je například plomba, zbylo by pojišťovnám daleko více peněz na komplikované zákroky, které se nyní zdráhají hradit.

•    Zubařů ubývá, to asi nelze přehlédnout. Řada kolegů už nové pacienty nepřijímá. Je to dáno neochotou lékařských fakult nabírat na stomatologický obor více zájemců – jejich studium je velmi drahé a fakulty na ně nemají peníze. Pokud v tomto směru stát něco velmi rychle nepodnikne, výrazně v tomto oboru klesne úroveň a rozsah péče.

Soukromou ordinaci si MUDr. Martin Theimer otevřel v roce 1995, kdy už měl patnáctiletou praxi v oboru. Specializuje se na protetickou péči