Tisková zpráva

03. Červen 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 3. června 2023 v Praze proběhl XIV. Republikový sněm Strany soukromníků České republiky. Delegáti svým hlasováním potvrdili volbu stávajícího vedení strany ve složení:

Petr Bajer, předseda
Ladislav Linek, 1. místopředseda
Petr Jurča, místopředseda
Jan Baránek, místopředseda
Jaroslav Sojka, člen Předsednictva
Petr Thaisz, člen Předsednictva
Ladislav Marek, člen Předsednictva

Delegáti také schválili rozhodnutí o účasti strany ve volbách do Evropského parlamentu a ostře se vymezili proti vládnímu návrhu ekonomických opatření. Strana soukromníků České republiky zásadně nesouhlasí s obsahem tzv. daňového balíčku, který vláda České republiky hodlá předložit parlamentu ke schválení. Záměr vlády Petra Fialy ohrožuje zásadním způsobem podnikání tisíců drobných, malých a středních firem, z jejichž řad pochází i značné množství voličů ODS. Obsahem připravovaných změn např. ODS také hrubě porušila vlastní volební program. Strana soukromníků České republiky vyzývá poslance parlamentu a senátu, aby návrh vlády neschválili.

Praha, 3. červen 2023