Program

Základní programové teze

Podrobný program ke stažení zde.

MALÝ STÁT

STOP bobtnající byrokracii |
stát buduje mohutný aparát
s armádou úředníků

Stát musí být efektivní

•    jen ve státní správě pracuje
zhruba 160 000 lidí

•    stále vznikají nové úřady
řízené ministerstvy

JASNÁ PRAVIDLA

proklestíme právní džungli |
jasná a jednoduchá pravidla
místo současného zmatku

Zákony musejí být srozumitelné

•    řada norem je duplicitních,
systém je nepřehledný, právo obtížně vymahatelné

•    například občanský zákoník
má 3 000 paragrafů a přes 300 stran

SVOBODNÝ OBČAN

STOP každodennímu šmírování |
úřady tu nejsou od toho,
aby sledovaly každý náš krok

Osobní svobody jsou nedotknutelné  

•    stát se snaží získávat kontrolu
nad stále větším počtem činností

•    stát by měl shromažďovat jen nejnutnější minimum informací a dat o našich životech

ZABEZPEČENÁ RODINA

podpoříme rodiny |
propopulační opatření
musejí být jednou z priorit státu

Rodina je cesta k prosperující společnosti

•    mladí lidé kvůli chybějící podpoře
ze strany státu odkládají zakládání rodin

•    fungující rodiny jsou jedinou cestou
k zachování kulturních tradic a hodnot

PODNIKÁNÍ BEZ BARIÉR

STOP zbytečným regulacím| stát hází podnikatelům klacky pod nohy

Česká ekonomika stojí na živnostnících

•    OSVČ a malé firmy mají 70%
podíl na zaměstnanosti

•    vliv živnostníků na domácí ekonomiku
je největší ze všech zemí EU