Vláda a vztah k soukromníkům. Zase nic a jen marketinkové sliby

15. Říjen 2019

Dne 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Po více než roce se k němu vraťme a podívejme se očima soukromníků, živnostníků. Už z obsahu Programového prohlášení vlády ČR je patrné, že pro tuto vládu jsou soukromníci a živnostníci pouze ti, kteří podle Babiše podváděli s daněmi, které ČR nepotřebuje, protože potřebuje jen obří kolosy a podle současných kroků Babiše a jeho vlády je potřeba je stále kontrolovat, komplikovat jim jejich činnosti, a když se to hodí, tak šikanovat. To mj. vyplývá i z obsahu programového prohlášení, které má tyto kapitoly:

 • Preambule a zásadní priority vlády
 • Finance a hospodaření státu
 • Sociální politika a zaměstnanost
 • Digitální Česko
 • Vzdělávání, věda a výzkum
 • Doprava
 • Obranná politika a Armáda České republiky
 • Vnitřní bezpečnost a veřejná správa
 • Právo a spravedlnost
 • Zahraniční politika a Evropská unie
 • Kultura
 • Zdravotnictví
 • Průmysl a obchod
 • Veřejné investice, regionální a místní rozvoj
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Sport

Jak je patrné, o soukromém a živnostenském podnikání ani slovo.

Ve snaze nalézt alespoň malý náznak vztahující se k soukromníkům a živnostníkům, musíme velmi pečlivě projít celé prohlášení, abychom v kapitole Průmysl a obchod nalezli alespoň zmínku o malých a středních podnicích. A tam se dočteme že:

Vláda podnikne další kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Podpoříme proto koncentraci elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Budeme usilovat o sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako podnikatelé musely dodržovat i státní úřady. Podnikatelé budou zdarma a přehledně informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami.“

Chybí však termín, kdy a způsob jak. Snižování administrativní zátěže nikdo ze soukromníků a živnostníků nezaznamenal. A další vlny EET nejsou způsobem snižování administrativní zátěže. Ale pouze povýšeneckým a arogantním přístupem vlády k soukromníkům, dalším zvýšením provozních nákladů a možností pro další šikanu. Tak jak tomu nasvědčují některé zkušenosti z praxe s kontrolním hlášením a postupy FÚ.

K soukromníkům a živnostníkům by se mohl vztahovat i bod, kde je psáno:

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami.“

Jak jsme však u A. Babiše zvyklí, co je psáno (nebo jím řečeno) NENÍ dáno. A tak zbývá jen se hořce pousmát.

Stejně je tomu u dalšího marketinkového slibu:

„Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání.“

Zde už to je na hlasitý smích. Ten může doprovázet čtení i dalších dvou bodů:

„Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.“

„Ve snaze nalézt maximální možný konsenzus je vláda připravena do plnění priorit vlády a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice, zástupce sociálních partnerů, profesní a zájmová sdružení a organizace i územní samosprávy. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná.“

Pokud se soukromníci, živnostníci, drobní zemědělci a OSVČ nechtějí smířit s rozporem mezi sliby a denní realitou, kterou je absolutní nezájem této vlády podporované KSČM o ně, jejich životní a podnikatelské podmínky, zvyšování daní ve snaze zalátat „socialistický a populistický rozpočet“, snahy o ovládnutí medií, justice, a každodenních našich životů, nemohou být lhostejní. Měli by posílit či podporovat stavovskou Stranu soukromníků České republiky a využít každých voleb k vyjádření názoru, podpory a snahy o změnu současného oligarchického vládního systému v ČR.

Ing. Jiří Hojgr, místopředseda Strany soukromníků České republiky