Usnesení sněmu Strany soukromníků České republiky

14. Červen 2019

XI. sněm Strany soukromníků České republiky schvaluje:

 • - zprávu o činnosti strany za uplynulý rok
 • - zprávu o hospodaření strany za uplynulý rok
 • - volbu předsedy strany Petra Bajera a 1. místopředsedy strany pana Ladislava Linka
 • - volbu Rozšířeného předsednictva strany a jím zvoleného Předsednictva a 2 řadových místopředsedů
 • - úpravu stanov strany dle návrhu

XI. sněm Strany soukromníků České republiky zavazuje stranu, aby v případě převzetí vládní moci zrušila:

 • - EET
 • - kontrolní hlášení
 • - protikuřácký zákon
 • - zákon o minimální mzdě
 • - a další zákony bránící rozvoji a svobodě soukromého podnikání

XI. sněm Strany soukromníků České republiky vyzývá:

 1. - Senát Parlamentu ČR, aby neschválil zákon o 3. a 4. vlně EET