Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb společně. Chtějí být alternativou, hájit svobodu, českou korunu i kapitalismus

04. Březen 2021

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci se domluvili na dlouhodobé spolupráci. Z uzavřené dohody vyplývá, že v rámci letošních parlamentních voleb spojí své síly a podají společnou kandidátní listinu. Voličům chtějí nabídnout alternativu k současnému levicovému a protinárodnímu směřování české politiky. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci budou společně hájit hodnoty, na kterých tato země zbohatla. Budou hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe či dát práci jiným lidem. Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných lidí. Zároveň chtějí změnit vládní strategii v boji proti Covid-19.
 
"Dnešní doba ze všeho nejvíce vyžaduje odhodlání. Odhodlání nabízet vizi, odhodlání nerezignovat na správu státu. V každé obrovské krizi (jako máme i dnes) dřímá velké nebezpečí nástupu socialismu, obrovského státu určujícímu vše, likvidace dosavadních hodnot, lidí, firem, způsobu života. Patříme k těm, kteří vidí řešení v klasické demokracii, v důvěře v aktivní lidi, soucitném konzervativismu, v hájení pravdy o tom, že bohatství vzniká z práce a ne z dávek a dotací. Ve víře, že jen my sami (Češi, Moravané, Slezané) musíme určovat vývoj této země. Odhodlání znamená i odhodlání spojovat síly a nepolitikařit. Proto vítám dlouhodobou spolupráci nesocialistických a národních stran," uvedl předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml.

„Vzhledem k mimořádnosti dnešní situace se Svobodní poprvé ve své historii rozhodli spojit síly do sněmovních voleb. Uvědomujeme si, že po těchto volbách musí být ve Sněmovně silně zastoupen hlas těch, kteří si váží svých osobních práv a svobod. Nikdo z nás si nechce ani představit, jak špatně by to mohlo dopadnout, kdyby pod čarou zůstalo významné množství hlasů lidí, kteří stojí o větší nezávislost na politicích u nás i v Bruselu," uvedl ke spojenectví Libor Vondráček, předseda Svobodných, který dodal, že bychom se tak mohli brzy definitivně rozloučit se svobodou slova, českou korunou, placením v hotovosti i naší současnou azylovou politikou.

„Díky vytvoření koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci zabráníme v říjnových volbách propadnutí hlasu statisíců lidí, jejichž zájmy jsou dnes v Parlamentu hájeny jen velice málo. Není asi překvapením, že Svobodní, kteří mají z trojice partnerů nejmladší věkový průměr, často koukají i do vzdálenější budoucnosti. Věřím, že dnešní spojení našich sil sehraje v budoucnu ještě významnější roli. Myšlenka svobody a odpovědnosti jednotlivce opět pevně zakotví na české politické mapě a naše spolupráce přiblíží Českou republiku do nové éry, ve které se bude dařit i těm, kteří věří více sobě, své rodině a svému okolí než elitám, které by rády řídili jejich životy," dodal Libor Vondráček.

Podobně se na přínos vzájemné spolupráce dívá také Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky. „Především živnostníci a malí podnikatelé se stali obětí vládní politiky. Dosavadní vlády pouze zvyšovaly byrokracii, omezovaly svobodu podnikání, přicházely s novými regulacemi, lejstry a buzerací. Živnostník a podnikal byl vnímán jako zloděj, nikoliv ten, kdo vytváří hodnoty, pracovní místa i daňové příjmy státu. Přístup států vůči malým podnikatelům se pak naplno projevil během pandemie Covid-19, kdy to byli právě malí živnostníci, maloobchod a podnikatelé ve službách, které stát hodil přes palubu jako první. To se musí změnit a za Stranu soukromníků mohu konstatovat, že jsme připraveni se na této změně jako dlouhodobá politická sebeobrana živnostníků v ČR intenzivně podílet. Chceme prosadit antibyrokratickou revoluci, znovu nastartovat českou ekonomiku opřenou právě o houževnatost českých, moravských a slezských podnikatelů a odstranit diskriminaci živnostníků vůči fabrikám a nadnárodním řetězcům," uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky.

Představitelé Trikolóry, Svobodných a Soukromníků také vyzvali ostatní podobně smýšlející osobnosti, politická hnutí či jiné organizace a spolky, aby se k této spolupráci přidaly. Právě před letošními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu je třeba maximálně spojit síly a zabránit další devastaci hodnot, svobody i důvěry v osobní zodpovědnost každého jedince.

Václav Klaus, ml., předseda Trikolóry
Libor Vondráček, předseda Svobodných
Petr Bajer, předseda Soukromníků