Soukromníci žádají okamžité odstoupení ministra zdravotnictví a hejtmana MS kraje

21. Červenec 2020

Páteční mimořádné opatření Krajské hygienické stanice v Ostravě o restriktivních opatřeních v souvislosti s šířením nemoci Covid-19, vydané Krajskou hygienou, údajně na příkaz ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bez souhlasu a údajně i vědomí hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ivo Vondráka, nám názorně ukazuje, jak diletantským způsobem současná vláda improvizuje a není schopna řešit problém vzniklý ve státním podniku OKD, odkud se nákaza šíří celým krajem.

Přesto, že jsme byli několikrát ujišťováni ministrem zdravotnictví, že je situace pod kontrolou a nehrozí další šíření viru, je opak pravdou.
Jediné páteční rozhodnutí ředitelky Krajské hygieny Moravskoslezského kraje, jejíž kompetence má na starost právě Ministerstvo zdravotnictví ČR, bude mít značný ekonomický dopad, poškodí to lidi a celý kraj!
Mimo jiné - zrušené kulturní, společenské a sportovní akce, omezený provoz restaurací a hotelů, zastavený cestovní ruch, množství naštvaných lidí, kteří tyto akce připravovali, nebo se jich chtěli účastnit.

Aktuální situace se šířením nemoci Covid -19 v ORP Moravskoslezského kraje, je znázorněná v mapě kraje, občané z ORP Frenštát, Kopřivnice, Odry, Kravaře mající aktuálně každá 5 nakažených, Bruntál 4, Vítkov 3, Krnov 1 a Rýmařov, který je dokonce na nule, musely přijmout úplně stejná opatření jako Karviná kde je nakažených 728 a Havířov s 646 nakaženými.

 

Po březnovém „vypnutí“, jde o druhou stejně nečekanou komplikaci pro tisíce živnostníků, drobných podnikatelů, firem, ale stejně tak i pro mnoho spolků, tělovýchovných jednot, hasičů a dalších organizací, které si v průběhu letních prázdnin, každoročně zajišťují pořádáním různých akcí, finance na svou činnost.

Vzniklé škody, které jim nastanou pátečním rozhodnutím, nikdo a nikdy nenahradí a škody to budou obrovské. V mediích již byla zmíněna situace se zrušením „Nefestivalu“, který pro letošní rok nahradil populární „ Colours of Ostrava“, jenže podobných, sice menších akcí se mělo konat v následujícím období prázdnin stovky.

 

Je zcela zřejmé, že i omezení uvedená ve včerejším opatření se velmi dramaticky promítnou do už tak těžce zkoušeného regionu a hluboce jej poznamenají. Jinak řečeno: Ostrava, Ostravsko a celý Moravskoslezský kraj se tak opět stranou zapomenutým místem, který je na okraji zájmu.

 

Odpovědnost za vzniklou situaci zde jednoznačně nese ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem a žádáme jeho okamžité odstoupení.

Při řešení tak komplikované situace je ale třeba koordinace celé vlády, žádáme tedy i vládu ČR k okamžité demisi, především proto, že prokázala absolutní nekompetentnost řídit stát a jeho části v krizových situacích.

Protože se jedná o problém našeho, Moravskoslezského regionu, žádáme také hejtmana Ivo Vondráka, aby k celé věci okamžitě zaujal jasné, přehledné stanovisko a ze svého nekonání vyvodil osobní zodpovědnost.

 

Předseda krajské rady Strany soukromníků MS kraje Petr Thaisz.