Otevřený dopis Soukromníků: Nedovolte další vlny EET

19. Listopad 2018

Otevřený dopis

Všem poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V Praze dne 16. listopadu 2018

Vážené poslankyně, vážení poslanci,​ se vší pravděpodobností budete na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny mj. projednávat 1. čtení vládního návrhu zákona, jehož cílem je zavedení 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET), kterou cca před rokem zrušil Ústavní soud.

Jsme přesvědčeni, že každý z Vás, 200 členů parlamentu, má ve své rodině nebo nejbližším okolí někoho, kdo je drobný, malý nebo střední soukromník. A Vámi už odsouhlasená 1. a 2. vlna EET mu přinesla, v kombinaci s dalšími Vámi odsouhlasenými restrikcemi, velké až likvidační problémy. Navíc jsme přesvědčeni, že v dnešní době už víte, stejně jako velké množství ekonomických odborníků, že fanatická kampaň předsedy vlády a ministryně financí o prudkém zvýšení výběru daní, nejsou pravdivé.

Pravdivé je ale to, že Vámi odsouhlasená 1. a 2. vlna EET, v kombinaci s dalšími parlamentem odsouhlasenými restrikcemi, už zlikvidovala stovky převážně malých firem hlavně na českém, moravském a slezském venkově. Upozorňujeme Vás tímto na to, že biblické „nevědomost hříchu nečiní“ pro Vás do budoucna pozbylo platnosti. Vy už víte, co způsobujete.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zdvořile, ale důrazně Vás žádáme, najděte v sobě odvahu a zamítněte schválení výše uvedeného zákona. Zároveň Vás prosíme, zamyslete se nad možností zrušení 1. a 2. vlny EET. Přiznat chybu je lidské. Pokračovat ve vědomé likvidaci drobných, malých a středních soukromníků, a tím i jejich rodin, je lidsky i politicky 29 let po 17. listopadu nepřijatelné.

S pozdravem

Petr Bajer, předseda
Ladislav Linek, 1. místopředseda

Dopis v PDF ke stažení zde.