O současné politické situaci v České republice

19. Září 2019

Vážení členové Strany soukromníků České republiky, její registrovaní sympatizanti, vážení občané, Strana soukromníků České republiky je součástí politického systému České republiky, je stavovskou politickou stranou živnostenského typu. Směřování a činnost Strany soukromníků České republiky určují „Základní programové teze“ a „Program Strany soukromníků České republiky 2017“. A doplnění k těmto základním dokumentům je aktivní reakce na aktuální vývoj v politickém dění a ve společnosti.

Předsednictvo Strany soukromníků České republiky i její členové velmi pozorně vnímají současnou situaci, kroky vlády ČR a vládní krizi, na jejímž počátku je svérázný a svévolný výklad Ústavy ČR prezidentem Zemanem. Výsledkem stranické diskuze jsou v reakci na nynější politickou a společenskou situaci následující body, ve kterých Strana soukromníků České republiky:

 • trvale nesouhlasí s elektronickou evidencí tržeb a s jejím rozšiřováním dalšími etapami, zahrnujícími další živnostenské činnosti,
 • negativně se staví ke stále rostoucímu počtu povinných dotazníků, hlášení a uměle a nesmyslně vytvářenému nárůstu administrativy, stejně jako nejrůznějších kontrol, což vše jen časově a kapacitně zatěžuje živnostníky a ubírá prostor pro ekonomicky smysluplnou činnost,
 • odsuzuje a nesouhlasí s navyšováním jakýchkoliv daní a zaváděním nových daňových povinností,
 • staví se proti porušování Ústavy ČR prezidentem Milošem Zemanem,
 • je připravena podporovat další diskusi a kroky vedoucí k vyslovení nedůvěry současné vládě ČR,
 • distancuje se od kroků ministra Karla Havlíčka (MPO), dřívějšího předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků, který svým podílem a činností ve vládě ČR poškozuje soukromníky a drobné živnostníky,
 • trvá na transparentním vyřešení auditů Evropské komise řešících dotace podpory drobného podnikání, inovací a podpory zemědělství v ČR.

 

Uvedené odráží i usnesení XI. sněmu Strany soukromníků České republiky, které zavazuje stranu, aby v případě účasti v příštím parlamentu a vládě zajistila zrušení:

 •  EET
 •  kontrolní hlášení
 •  protikuřácký zákon
 •  zákon o minimální mzdě
 •  a další zákony bránící rozvoji a svobodě soukromého podnikání a současně XI. sněm Strany soukromníků České republiky vyzývá Senát Parlamentu ČR, aby neschválil zákon o 3. a 4. vlně EET.

Petr Bajer,
předseda Strany soukromníků České republiky