Lídr: Neberu to tak, že chci něco zkusit. Chci uspět a prospět

26. Duben 2019

Dostalo se mi velké cti a zodpovědnosti reprezentovat Stranu soukromníků České republiky, její spojence a profesní organizace v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Půjde o hodně. Rozložení sil v europarlamentu se nejspíše bude výrazně měnit a je nejvyšší čas, aby silně zazníval hlas, který bude hájit zájmy menších a středních soukromníků, sedláků, ale také svobodně smýšlejících lidí obecně.

Proto bych rád využil této možnosti k představení sebe a svého názorového ukotvení. V první řadě musím říct, že mi velkou radost dělá vznik takto silné kandidátky, které jde o stejné hodnoty, k jakým jsem sám byl veden. Je to také velký závazek a vynasnažím se projevenou důvěru zhodnotit co nejlépe.

Narodil jsem se ve vinařské rodině, která (navzdory přerušení tradice komunistickým režimem) vínem doslova žije. Také já se celý život snažím pronikat do jeho tajů, abych mohl co nejlépe navázat na odkaz předešlých generací. Stal jsem se historicky nejmladším členem komise expertů ministerstva zemědělství ČR pro hodnocení a zatřiďování vín. Jsem absolventem mezinárodních vinařských zkoušek a ve studiu pokračuji. Od sklizně roku 2014 jsem zodpovědný za produkci v domácím Vinařství Josef Valihrach, kde působím jako enolog. Naším největším domácím úspěchem je trojnásobný zisk prestižního titulu Vinař roku České republiky. Ze světa se nám pak tradičně daří vozit další významná ocenění jako například: absolutní vítězství a pravidelná umístění v TOP5 Chardonnay of the World, vítěz kategorie v soutěži Great American International Wine Competition, či titul World Champion 2018 pro novou odrůdu Cabernet blanc. K vínu patří i dobré jídlo, takže naše hospodářství v Krumvíři se rozrostlo o rybník a chov masného skotu. Největším oceněním za naši snahu bylo vítězství v soutěži Farma roku 2018, jehož si vzhledem k velmi vysoké úrovni dalších nominovaných rodinných podniků opravdu velmi vážíme.

Uvědomuji si, jak velké štěstí mám a vážím si možností, které například moji rodiče neměli. Dobře si pamatuji náš vstup do EU. Nedlouho po něm se mi v týmu se svým spolužákem podařilo vyhrát celonárodní kolo Středoškolské odborné činnosti a následně reprezentovat ČR v soutěži European Union Contest for Young Scientists. V době českého předsednictví v Radě Evropské unie byla naše rodina zařazena do reprezentační fotografické knihy Tváře / Faces od Herberta Slavíka. Své volební právo jsem poprvé mohl využít při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. Mám v živé paměti radost ze svého nově nabytého práva a také pocit zodpovědnosti, se kterým jsem dlouhé dny zvažoval, jak se svým hlasem naložím. V živé paměti mám ale také určité rozčarování (které postupně sílilo jak ve mně, tak ve společnosti), dlouhé diskuze o Lisabonské smlouvě na půdě Právnické fakulty MU a hlavně setkání s realitou v podobě kontraproduktivních regulací a vzniku problematické legislativy.

Soukromníci jsou pod nehoráznou byrokratickou zátěží, která se stále stupňuje. Získali jsme sice čtyři svobody vnitřního trhu, ale krůček po krůčku přicházíme o svobody jiné. Ano, často jde o domácí výmysly a na strašáka v podobě EU se řada našich politiků ráda vymlouvá. Pravdou však je, že velká část legislativy vzniká v EU a její implementace se u nás často děje na poslední chvíli, s velkými zmatky, případně pod vlivem lobby velkých podniků. I proto jsme například před přijetím novely vinařského zákona založili Vinařskou asociaci ČR, a proto jsem hrdým členem Asociace soukromého zemědělství. Obě asociace se snaží (nejen svým členům) pomáhat v přípravě na nové výzvy a informují například o dění v Evropském parlamentu. Suplují tak činnost, za kterou by měli být zodpovědni spíše europoslanci. Jsem toho názoru, že je důležité přinášet informace od zdroje co nejdříve, abychom se mohli připravit včas. Leckdy i na mnohem přísnější variantu, kterou připravili naši úředníci.

Evropská unie nám přináší mnoho výhod, ale zoufale potřebuje reformu. A ne zrovna tu, co navrhuje Emmanuel Macron. Uvědomuji si, že o zlepšení poměrů se musíme zasadit sami. Politické klima i názory veřejnosti se ovšem mění a soudím, že budoucnost bude nahrávat změnám k lepšímu. Myslím si také, že soukromníci, sedláci a živnostníci nejsou v europarlamentu dostatečně reprezentováni. Větší strany často rády posbírají naše hlasy, ale priority mají jinde.

V případě zvolení bych se tedy chtěl bít za práva našeho stavu, ale také za občanské svobody. Chtěl bych proto pracovat ve výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), ale také ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který se zabývá mimo jiné také podporou malých a středních podniků. Vzhledem k plýtvání prostředky z rozpočtu EU by bylo také vhodné mít zástupce ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Rozhodně je také nutné se zasadit o reálný pohled na regulaci internetu, ochranu osobních údajů a reformu autorského práva. Velmi mne mrzí, že dobré úmysly v Evropském parlamentu se často, kvůli odtržení od reality, dočkají otřesné realizace. Nabízí se parafrázovat citát Viktora Černomyrdina. „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. “ Stačí se podívat jen na GDPR, Článek 11, který je nepřesně znám jako "daň z odkazu" a mnoho dalších.

Témat, která je potřeba probrat před volbami je mnoho, a ještě se jim zajisté dostane prostoru.

Je důležité si v Evropském parlamentu najít partnery pro konstruktivní jednání a zahájit proces změny, který povede ke svobodnější a vstřícnější EU. Nebude to jednoduché, ale věřím, že společně to můžeme dokázat.

Děkuji Straně soukromníků České republiky, jejím spojencům, zástupcům profesních organizací, rodině, kamarádům, ale také Vám všem, kteří zvážíte hlas pro naši kandidátku.

Josef Valihrach ml.
lídr kandidátky pro Evropské volby