Soukromníci a příprava na volby do Evropského parlamentu

26. Únor 2019

Před měsícem jsem vás informoval, že naše stavovská politická strana se pilně připravuje na volby do Evropského parlamentu. V té době se zdálo, že na naší kandidátce budou nominovaní zástupci cca 10 organizací sdružujících soukromníky v ceších, sdruženích, Podnikatelských odborech, asociacích, živnostenských komorách atd. společně se zástupci naší strany z různých krajů. Tato varianta je stále ve hře, ale už není jediná. Hodně důležité je, že stavovské organizace nominovali do volebního klání velmi kvalitní zástupce.

Před časem jsme byli požádání o jednání o případné koalici stranou Svobodných vedenou předsedou Tomášem Pajonkem a hnutím Nezávislí vedeným předsedou Patrikem Hujdusem. Zatím proběhla 2 jednání. V tomto momentě jsou pro Stranu soukromníků České republiky ve hře 2 varianty schválené Rozšířeným předsednictvem:

1)   Strana soukromníků České republiky, kdy na 28členné kandidátce bude nejméně 10 zástupců z 10 stavovských organizací a naši kandidáti z jednotlivých krajů.

2)   Koalice Strana soukromníků České republiky – Svobodní – Nezávislí, kdy na místech dohodnutých pro naši stranu bude 10 zástupců z 10 stavovských organizací a nominanti strany z krajů. Někteří ze stavovských organizací jsou i členy naší strany.

Vzhledem k tomu, že posledním termínem pro odevzdání kandidátky je 19. březen 2019 a Strana soukromníků České republiky je připravena na případný samostatný postup, můžeme si teď dovolit jednat i o koalici. Toto jednání považujeme za hledání případné možnosti, jak posílit naději na překročení hranice 5 %. Považujeme za velmi důležité, abychom ve volbách uspěli, měli v Bruselu dobře vybrané stavovské reprezentanty, byli tím mj. u zdroje informací a zavčas věděli, co se na nás chystá. Toto je jeden ze základních důvodů, proč se pokusíme dostat do Evropského parlamentu dobře vybrané zástupce Strany soukromníků České republiky a našich spojenců. Včasné informace a také neustálé upozorňování „na místě činu“ na to, jaké dopady mají některé bruselské hňupoviny na malé a střední soukromníky a jejich rodiny v České republice i v jiných zemích. Věřte, že tyto řádky nepíše paní pod jménem naivní představa. Je nutné na všech místech bojovat za naše zájmy, upozorňovat na dopady rozhodnutí a hledat spojence pro hlasování. Jiný lék není ani v Bruselu. Za důležité považuji také to, že Strana soukromníků České republiky nechce v žádném případě, k radosti Rusů, Číňanů a našich bolševiků, EU rozbít. Ale chceme, aby začala její postupná rekonstrukce. Jsme přesvědčeni, že i v dalších zemích tato myšlenka dozrává, a proto bude větší šance změny prosadit.

Nejsme skeptičtí k myšlence Evropské unie jako takové, ale jsme velmi skeptičtí k tomu, co se v ní děje v posledních letech. Tedy žádný Czechxit. Toto máme důkladně vyříkáno i s našimi potencionálními spojenci ze Svobodných, které v minulosti tato myšlenka lákala. Případně zvolení naši poslanci by posílili v Bruselu frakci Evropských konzervativců a reformistů.

Co říci na závěr? Kandidátka bude sestavena ze zástupců živnostníků, sedláků, podnikatelů, zaměstnanců firem, ale i vysokoškolských pedagogů, kteří jsou také členy Strany soukromníků České republiky. Jsme přesvědčeni, že tato nebývalá stavovská jednota může být klíčem k politickému úspěchu nejen ve volbách do Evropského parlamentu. Je nutné se organizovaně bránit ve všech volbách, které nás čekají. Jinak nás tato polobolševická garnitura zničí.

Je nutné začít porážet naše katy.

Rudolf Baránek