Bojujeme dál. Protikuřácký zákon, EET a držení zbraní

13. Listopad 2017

S radostí a povděkem kvitujeme fakt, že dne 6. 12. 2017 se na plénum Senátu ČR podařilo dostat projednání tří klíčových petičních akcí, které nejen odráží cíle Strany soukromníků České republiky, ale ukazují i na její neústupnost, možná až zarputilost, nekonečnou snahu prostě to nevzdat.
První peticí (senátní tisk č. 188) je Petice za změnu tzv. protikuřáckého zákona. Změnit tento špatný zákon se všemi jeho nesmyslnými doplňky je jedním z dlouhodobých cílů naší strany. Měl jsem tu čest být s naším předsedou panem Petrem Bajerem na senátním slyšení týkajícího se tohoto zákona.
Zde se jasně ukázaly nedostatky tohoto zákona v plné nahotě a argumenty protistrany týkající se zdraví obyvatel se zřítily jako domeček z karet. Stalo se tak nejen při zdůraznění hlediska svobody podnikání, ale i po přednesení právních názorů a matematických statistik.
Druhou peticí (senátní tisk č. 22) je Petice za zrušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Boj proti tomuto zatěžujícímu, šmírujícímu a hlavně nic neřešícímu zákonu se stal jedním ze základních pilířů programu strany Soukromníků. Zákon je plný výjimek a rozděluje živnostníky a drobné podnikatele podle oborů činností do časových podskupin - vy jste zloději teď a vy budete až za rok nebo za dva. Tímto zákonem se podařilo společnost dramaticky rozdělit jako téměř nikdy předtím.
Jeho likvidační a nikoli ekonomicky prospěšný dopad je již cítit. Ve „spolupráci“ s protikuřáckým zákonem tak zavírají malá pohostinství a hospůdky zejména na venkově. Zavírají malé krámky a živnosti. Koho zajímají čísla jako mě, tak se může podívat, jak propadl meziroční výstav sudového piva. A to nás teprve čeká zima. Řešit situaci dotovanými krámky a hospůdkami ze státních peněz může, s prominutím, navrhnout jen chorý mozek, který chce vrátit vývoj minimálně o 30 let zpět.
A konečně třetí peticí (senátní tisk č. 189) je Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU.
Zde se nejedná o klasický živnostenský problém, ale o problém celospolečenský a možná i celounijní. Právo bezúhonného občana legálně vlastnit zbraň na svoji obranu, případně pro sportovní a lovecké účely nemůže a nesmí být omezováno a zpochybňováno. Jakékoli „sjednocení“ legislativy EU nesmí být uplatňováno přes změnu současné, naprosto vyhovující legislativy.
Ladislav Linek