Žaloba kvůli kvótám nevadí. Rozhodně jdeme správným směrem

04. Leden 2018

A je to tady. Evropská komise podala u Soudního dvora Evropské unie žaloby proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli jejich odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl. Snad se toho nikdo nezalekne a Česká republika i nadále vydrží v dosavadním přístupu, který je v souladu se Soukromníky prosazovanou aktivní, sebevědomou a jasně směrovanou zahraniční politiku.

Musíme se aktivně bránit proti jakýmkoliv nesmyslným zařízením EU v této oblasti (jako jsou právě povinné kvóty pro migranty, ztížení podmínek pro legální držitele zbraní a podobně). Musíme blokovat jakékoliv další nadbytečné normy a regulace EU, navrhnout zrušení těch nejhorších a nejvíce zatěžujících.

Musíme uplatňovat odpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku. Ulehčit podmínky těm, kteří zde chtějí pracovat a žít normálním rodinným životem. Naopak zpřísnit podmínky včetně okamžitého vyhoštění pro ty, kteří nemají úctu k našim zákonům, kulturním hodnotám a zvykům a jde jim jen o zneužívání našeho sociálního systému a získávání dalších nezdůvodnitelných výhod.

Ve vztahu k EU nejsme nejtvrdšími euroskeptiky, ale už vůbec ne naivními eurooptimisty. Jako země s tradiční exportně orientovanou ekonomikou bereme EU jako prostor k volnému pohybu osob, zboží a služeb, a to při respektování stanovených minimálních podmínek. Takováto EU je pro nás ekonomicky důležitá a nezbytná. Současný systém téměř socialistického řízení EU jejími současnými vůdci je pro nás a rozvoj naší ekonomiky naprosto nepřípustný. Jde nám totiž o odstraňování bariér obchodu, propojování trhu a otevírání nových obchodních příležitostí včetně diverzifikace, abychom v případných horších dobách nebyli závislí na jednom trhu nebo jedné zemi. Určitě nám nejde o to, abychom byli centrálně řízeni, omezováni, kontrolováni a regulováni. Mnohá současná nařízení EU by byla až směšná, kdyby však nepřinášela národohospodářské škody zejména pro soukromě hospodařící lidi.