Spojenectví proti řádění agrolevicové vlády

22. Duben 2017

Soukromníci budou v letošních parlamentních volbách kandidovat společně s ODS. Co je podle vás nejdůležitější na tomto spojenectví?

Myslím si, že tyto volby jsou v mnoha ohledech rozhodující. Proto jsme se rozhodli spojit síly a zastavit řádění dnešní agrolevicové vlády, která každým dnem zvyšuje svůj tlak na všechny aktivní a pracovité lidi. A protože máme s ODS mnoho společných programových bodů, věřím, že se nám podaří mobilizovat všechny pravicové voliče, získat jejich důvěru a po volbách sestavit vládu, která zruší nesmyslné regulace a vytvoří dobré a stabilní podmínky pro všechny, kteří chtějí pracovat a ne se pouze spoléhat na sociální dávky a státní dotace. Naše spojení je nový, výrazný signál pro pravicového voliče. Jdeme do toho SPOLEČNĚ, jelikož naše cíle a hodnoty jsou vládnoucí garniturou systematicky zašlapávány.

Dnes zde mluvíme o především o programu. Jak byste v krátkosti shrnul programové priority, se kterými do voleb vstupují kandidáti Strany soukromníků?

Jsme moderní stavovskou stranou, která bude vždy spolehlivou politickou sebeobranou všech živnostníků, jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků. Chceme pomoci tomu, abychom žili v zemi, která bude respektovat hodnoty, jako je svoboda, soukromí, bezpečnost a úcta k tradicím i odkazu našich předků. Chceme malý stát, který nebude zbytečně přerozdělovat stovky miliard korun. Chceme vymahatelné právo, klid na podnikání, definitivní konec byrokracie i přebujelého státního aparátu.