Senátor Valenta chtěl ochránit hotely a penziony od další byrokracie

25. Červen 2018

Hotely a další ubytovací zařízení nejsou cestovní kanceláře. Právě proto předložil slovácký senátor Ivo Valenta pozměňovací návrh k novele zákona o cestovním ruchu, kterou v těchto dnech začal projednávat Senát. Senátor Valenta, který se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu nejen u nás, ale také v zahraničí, se tak snaží o zmírnění dopadů navrhované právní úpravy především na živnostníky a malé rodinné firmy, které se věnují poskytování ubytovacích služeb ve všech koutech České republiky.

„Pokládám za velmi nešťastné, aby tento nový zákon hodil do stejného pytle velké cestovní kanceláře a např. malé penziony a rodinné hotely. Nutit provozovatele ubytovacích zařízení k tomu, aby měli koncesovanou živnost a splňovali náročné podmínky, včetně vysokoškolského vzdělání, příp. odborného zástupce, a to jen proto, aby mohli svým hostům zprostředkovat např. vstupenku do ZOO či akvaparku, případně hodinu tenisu ve sportovní hale, pokládám za absolutní nepochopení toho, jak funguje podnikání v oblasti cestovního ruchu. A hlavně je to další klacek pod nohy a byrokratická zátěž především pro malé podnikatele,” uvedl Ivo Valenta, senátor Parlamentu ČR.

Vládní novela zákona o cestovním ruchu totiž zavádí nový druh poskytovaných služeb, tzv. “spojené cestovní služby”, jejichž provozovatel musí mít nejen koncesi, ale také pojištění, bankovní záruku a současně musí také přispívat do tzv. Garančního fondu. Spojenou cestovní službou by se přitom při schválení novely zákona staly také všechny doprovodné služby, které poskytuje hotel, penzion, případně jiné ubytovací zařízení ubytovaným hostům. Jde na například o wellness služby, poplatky za hru golfu, skipasy, zapůjčení sportovního vybavení, vstup na sportoviště, pronájem kola nebo koloběžky a podobně 

„Musíme si uvědomit, že provozovatelé ubytovacích zařízení neposkytují cestovní služby a jejich hlavní činnost nespočívá v nákupu externích služeb, jako je tomu u cestovní kanceláře či cestovní agentury. Tyto subjekty podnikají se službami, které fakticky vlastní. V případě, kdy nakoupí službu od jiného podnikatele, se pak vždy jedná o službu ryze doplňkového charakteru. A to i v případě, že přesahuje 25 % hodnoty ceny celkové služby,” uvedl senátor Ivo Valenta.

Zároveň upozornil na to, že provozovatelé některých hotelů i stravovacích a ubytovacích zařízení nemohou některé podmínky dané návrhem zákona splnit tak snadno, jak by se na první pohled mohlo zdát. Týkají se totiž zcela jiného oboru (viz vzdělání, praxe apod.) Část podmínek je navíc významnou finanční zátěží – např. splnění povinnosti pojištění, sjednání bankovní záruky a povinných příspěvků do tzv. Garančního fondu, který novela nově zřizuje.

„Povinnosti, související s požadavky na zvýšenou ochranu spotřebitele, jsou tak značně nepřiměřené pro hotely nebo jiné subjekty tohoto typu. Vládní novela zákona, která harmonizuje evropskou směrnici, tak způsobí, že pro zachování dosavadních služeb budou tito podnikatelé nuceni najmout si odpovědného zástupce s patřičným vzděláním či praxí, nebo přestanou uvedené služby nabízet. Což může samozřejmě v některých lokalitách znamenat snížení jejich konkurenceschopnosti. Zatímco ti velcí se totiž s novou legislativou mohou snáze vyrovnat, pro malé a střední subjekty se mohou ukázat nové povinnosti jako likvidační. Praktickým dopadem novely ale nemusí být pouze ohrožení existence některých menších hotelů. Nabízí se také varianta ukončení nabídky u veřejnosti oblíbených „balíčků“ ze strany hotelů, což ve svém důsledku povede jednoznačně ke zdražení poskytovaných služeb,” doplnil senátor Ivo Valenta, který je přesvědčen o tom, že uvedené povinnosti, které se mohou zdát logické pro cestovní kanceláře či cestovní agentury, jsou v případě provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích a stravovacích služeb zcela zbytečné a postrádají smysl.

“Povaha cestovní služby, která je poskytována hotelem, je odlišná od povahy cestovní služby, poskytované cestovní kanceláří. Zákon však s rozlišením nepočítá a navrhovaná dikce je v tomto ohledu značně přísná,” dodal Ivo Valenta.

Pozměňovací návrh nakonec Senátem neprošel. K jeho schválení chyběly pouze 3 hlasy.