Rudolf Baránek: Udělali jsme kus práce pro stavovskou politiku

24. Květen 2019

Poděkování všem 28 kandidátům do Evropského parlamentu, vedení a členům 13 organizací, kteří nominovali na stavovskou kandidátku své zástupce a všem, kteří nám v předvolební kampani pomáhali, sympatizují s námi a přemýšlejí nad tím, že budou volit kandidátku číslo 36.

Vážené dámy a pánové,
když jsme zhruba před 5 měsíci začali jednat o vytvoření stavovské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, málokdo věděl, co nás čeká a kolik práce bude nutné odpracovat. Věřím, že mně věříte to, že mám o přípravě voleb přehled. Zcela určitě jsem Vám neustálými dotazy někdy lezl na nervy.
Nyní, těsně před zahájením voleb s velkou hrdostí říkám, že všichni dohromady jsme pro myšlenku stavovské politiky udělali velký kus práce. Vaší zásluhou dnes o záměrech všech 13 organizací ví neskonale více lidí v České republice, než tomu bylo před krátkým časem. Možná ještě neznají přesné zaměření jednotlivých organizací, ale už vědí, že živnostníci, sedláci, podnikatelé a část střední třídy pochopili, že je nutné vytvořit silnou politickou sebeobranu a nespoléhat se na jiné, kteří tolikrát zklamali a dovedli Českou republiku do dnešní situace.
Veřejně říkám, že jsem přesvědčen, že volebním výsledkem koalice Strany soukromníků České republiky a Nezávislých s podporou Občanské demokratické aliance a 10 profesních společenstev budou mnozí překvapeni.

Rudolf Baránek