Rudolf Baránek: Pár slov a čísel k volbám

03. Září 2018

1 492 kandidátů v barvách Strany soukromníků České republiky je náš politický poklad do budoucna. To ale za předpokladu, že lidi budou mít informace, naši pomoc a projevený zájem. Vy víte, kolik lidí při Vaší snaze získat je na kandidátku cuklo. Na téma různých výmluv by šla napsat humorná kniha. Prostě někteří lidé se dnes opět bojí, ale málokdo to přizná.

Těch 1 492 kandidátů se s námi prostě „namočilo“. Dnes máme kandidátky a známe lidi i v obcích a městech, kde jsme 10 let neexistovali. To je velmi nadějné. Určitě věříte, že hlavně jsem s těmi novými mnohokrát hovořil. Jsem mile překvapen, jak většina kladně přijala naši stavovskou filozofii a řekli to je ono. Na mnohých bylo vidět, že je politika zajímá a mají pro ni talent. Proto Vás, krajské představitele, vyzývám k utvoření tzv. centrální databáze kandidátů. Prosím Vás o postupné zasílání těchto údajů: titul, jméno, příjmení, věk, povolání nebo druh podnikání, obec či město, emailovou adresu.

Musíme se pokusit o to, aby vznikla možnost je informovat a v případě jejich zájmu jim pomoci. Jsem také přesvědčen, že mnozí se stavovskou politikou spojí své další kroky a budou mít zájem postupně kandidovat do krajů, senátu a parlamentu. A jak s oblibou říkám, přijde doba a zástupci Strany soukromníků České republiky budou stejně jako naši předkové za 1. republiky zastupovat soukromníky ve vládě. Ta doba se blíží. A na tu dobu si musíme připravit odborníky, kteří se po získání funkce nezaprodají, ale tvrdě budou hájit zájmy malého a středního stavu, rozumné pravicové myšlenky a demokracii v její plné kráse. A toto platí jak pro komunál, tak pro kraj, senát, parlament i vládu.

Po sečtení všech kandidátek mi vyšlo číslo 1 492. To číslo mi bylo velmi povědomé. Ano, toho roku Krištof Kolumbus objevil Ameriku. Věřme, že mnoho našich spoluobčanů objeví Stranu soukromníků České republiky.

Rudolf Baránek