Podnikatele naženeme do továren?

02. Říjen 2018

Toto je představa levicového politika a bývalého odboráře ve vysoké funkci Milana Štěcha, jak zaplnit volná místa na trhu práce. Chtěl by toho docílit zvyšováním odvodů pro malé podnikatele až by to neustáli a sami to zabalili a hlásili se jako zaměstnanci ve fabrikách. Divím se, že nehledá v řadách přebytečných úředníků. Možná by se zmírnila byrokratická zátěž, která na nás neustále čím dál víc doléhá. Ze všech stran jen slyšíme hlavně před volbami, jak nás všichni budou podporovat. Musí nám to slibovat, neboť z nás mají strach. Nás malých podnikatelů jsou statisíce. Těmto slibům už nevěříme. Každý podnikatel sám ví, co potřebuje. Proto podnikatelé založili svou stranu, aby konečně hájili své zájmy. A když vezmu v úvahu, že v každé rodině je podnikatel, tak zájmy nás všech. Každý měl určitě představu, jak začne podnikat a úředníci na všech úrovních nám k tomu poskytnou podporu. Bohužel s tou podporou to jde z kopce a podnikatelé si uvědomili, že nejde jen pracovat plno hodin denně, ale je třeba se zajímat a být aktivní i v politice na všech úrovních, neboť i v některých obcích tu podporu nemáme, a dokonce samotné obce nás podnikatele likvidují pod heslem – konkurence je zdravá – a zakládají vlastní firmy z našich daní a nabízejí práce a služby, které nezdravě konkurují živnostníkům a firmám ve vlastní obci. Aťsi města zakládají firmy pro potřeby obce, dokonce jsou žádoucí, aby co nejlevněji spravovali obecní majetek, ale ať podnikatelské aktivity nechají na nás soukromnících a nenabízejí je veřejnosti. Tvrdím, že ze zásady by obce neměli vůbec podnikat. Naši zastupitelé by si měli uvědomit, že takovým podnikáním likviduje vlastní občany města, a to živnostníky, kteří na rozdíl od nich za své podnikání ručí veškerým svým majetkem. Navíc pro živnostníky to není zdravá konkurence, neboť se nedá konkurovat firmám, jejichž vlastníkem je obec. Protože takováto firma není nucena vytvářet zisk, a dokonce ji lze dotovat z našich daní, popřípadě z různých dotačních programů, na které malý podnikatel nedosáhne. Není to jen o likvidování podnikatelů a jejich rodin ve městě, ale také je třeba koukat na to, že plno místních podnikatelů jsou sponzoři kultury a sportu. Proto je potřeba podporovat podnikatele v místě a uvědomit si, že to jsou partneři města, kterým když se bude dařit, tak se bude dařit nám všem. Nemohu posoudit, jak v jiných městech přistupují k živnostníkům, tak mohu pouze popsat, jak to vypadá v Sušici nad Otavou, kde žiji.

Zde se zastupitelé rozhodli jít cestou podnikání., Je to o to smutnější, že zde mají převahu pravicové strany, které jsem vždy podporoval a oni podporovali nás. Zde to přestalo ze strany města platit. Například městská organizace SULES nabízí mimo jiné truhlářské práce, výkopové práce atp. pro obyvatele města, jako kdybychom ve městě neměli truhláře a malé stavební firmy. Ani se nedivím, když se na svých stránkách přímo chlubí, jakého cíle chtějí dosáhnout. Cituji ze stránek: „dosáhnout významného postavení na trhu provozovaných služeb v rámci sušického regionu“. Jen slovíčko významného postavení mi zní jako dominantního – možná, jestli to půjde takhle dál, tak se asi dočkáme i změny tohoto slova v cílech této společnosti. Osobně proti této organizaci nic nemám. Znám v ní plno pracujících lidí, kteří dělají za velmi nízké mzdy a pro Sušici udělali kus poctivé práce, za což jim je třeba velkého poděkování. Nejsou to práce jen řemeslné, co město nabízí. Rozhodlo se podnikat v oblasti komerčního pronajímání sportovišť do takové míry, že naše děti nebudou mít časem, kde trénovat. Už teď rodiče vozí děti na sportoviště do Klatov nebo sousedního Hrádku. Aby místní soukromníci neplnili své penziony a hotely sportovci, tak se město rozhodlo podnikat i v oblasti ubytování a staví ubytovnu pro sportovce. Samozřejmě jak jinak než z dotací a našich daní. Nespletl jsem se v textu. Nestaví se ubytovna pro matky samoživitelky, ale opravdu pro sportovce. Takto bych mohl pokračovat dál. Jako že město chce tento rok stavět sportovní halu a nezapomnělo na squash, protože usoudilo, že jeden squash, co zde provozuje místní podnikatel, je málo. Jenže místní podnikatel ho postavil za své vydělané peníze, takže mi nezbývá než mu přát, aby se mu jeho investice vrátila co nejdříve. Závěrem chci popřát všem podnikatelům, aby se jim investice, co nejdříve vrátili a měli od radnic slibovanou podporu. Přeji také pevné zdraví a aby nás v budoucnu nikdo nepřiklekl nebo nenahnal do továren montovat televize.

Josef Drobný,
člen Strany soukromníků České republiky,
číslo 1 na kandidátce v Sušici