Lidi, kteří nás zneužili, a se kterými nechceme mít nadále nic společného

23. Únor 2019

Když jsme coby Soukromníci ve spojení s panem Petrem Novotným a jeho občanskou iniciativou Písnice and Libuš jinak kandidovali do zastupitelstva MČ Libuš, měli jsme vizi příjemné a konstruktivní alternativy pro libušské a písnické spoluobčany, kteří mají výhrady k dlouholetému vedení radnice. Nechtěli jsme škodit, planě kritizovat a vše měnit. Naopak, hledali jsme cesty, jak mnoho věcí zlepšit, aby fungovaly pro všechny, lépe, za méně peněz, efektivněji.

Bohužel se již v průběhu kampaně začalo ukazovat, že pan Novotný, lídr naší kandidátky, je solitér se silnými vlastními ambicemi, které jsou hnány nepodloženou kritikou a snad i záští ke všemu a všem v naší obci. Jeho jednání v posledním měsíci ostré kampaně bylo čím dál méně kooperující, naopak začalo být silně individualistické. Začínalo to na nás působit dojmem, že nás pouze použil k vlastní cestě za snem, stát se zastupitelem a třímat v rukou alespoň obecní politickou moc. Tato domněnka se bohužel ukázala jako pravdivá ve chvíli, kdy naše volební tažení na Praze – Libuši bylo úspěšné a získali jsme 11,7% hlasů, tedy 2 zastupitelské mandáty (čímž jsme obsadili 2. místo za sdružením dlouholetého starosty naší městské části. Takový výsledek jsme u nově vzniklého sdružení považovali a stále považujeme za velký úspěch).

V té době lídr kandidátky začal již zcela nepokrytě měnit své chování. A zatímco my jsme byli připraveni dále spolupracovat, on nás rázně odmítl s tím, že se s námi již nebude bavit. Do zastupitelstva se díky preferenčním hlasům dostal on a z páté pozice kandidující prof. Věra Adámková, jež původně a na základě svého slova kandidovala pouze proto, aby nové sdružení jako starousedlice se zvučným jménem podpořila a v případě zvolení se chtěla mandátu vzdát. I toto však byly pouze plané sliby. Ve chvíli, kdy paní profesorka mandát obdržela, už nebyla žádnému dalšímu vyjednávání svolná. Jasně se tedy ukázalo, že lidé zastupující na naší kandidátce našeho koaličního partnera Občanskou iniciativu Písnice and Libuš jinak to mají opravdu JINAK. Jak se lidově říká, vyvezli se na našich zádech, využili naší nemalé podpory organizační, poradenské, administrativní i finanční a ve chvíli, kdy měli z jejich pohledu takzvaně vyhráno, nás odstavili, odkopli a deklarovali, že s námi nehodlají kooperovat.

Díky jejich jednání jsme se rozhodli i my, přesto, že tím ztratíme „svého“ člověka v zastupitelstvu, dále se nepokoušet o žádné vyjednávání, ale zcela se od těchto lidí distancovat. Nechceme již dále být se jmény pana Petra Novotného a paní prof. Věry Adámkové jakkoliv spojováni a podnikáme další kroky k tomu, aby se naši milí spoluobčané dozvěděli realitu o tom, co jsou naši noví zastupitelé zač.  Jde nám o Libuš a čestné jednání, ne o posty.

Bc. Renata Bačíková