Krajští zastupitelé za Soukromníky zabránili privatizaci domovů pro seniory

26. Listopad 2019

Doslova šok pro tisíce seniorů připravilo na začátku letních prázdnin zlínské hejtmanství. Jeho vedení totiž schválilo záměr, podle kterého se měl Zlínský kraj zbavit všech 13 domovů pro seniory, které doposud provozuje. Respektive, radní Michaela Blahová dostala od hejtmana Jiřího Čunka za úkol, aby buď přesvědčila města a obce k jejich provozování, nebo našla neziskové organizace, které se postarají o provoz domovů pro více jak 1 300 seniorů.

Přestože celý záměr projednala Rada Zlínského kraje zcela v tichosti a bez vědomí krajských zastupitelů, do celé kauzy se vložil slovácký senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta. Otevřeným dopisem vyzval hejtmana, aby okamžitě zastavil tento pokus o privatizaci domovů pro seniory.

„Jsem nemile překvapen tím, že se současné lidovecké vedení Zlínského kraje rozhodlo vzdát zodpovědnosti za kvalitní péči, poskytovanou jedné z nejvíce zranitelných skupin obyvatel Zlínského kraje, kterými jsou naši senioři. Nechápu, proč by Zlínský kraj neměl i nadále garantovat dostupnou a kvalitní péči více než tisícovce seniorů. Nechápu, proč se Rada Zlínského kraje pustila do další, zcela nepromyšlené a nepřipravené „revoluce“, v jejímž rámci hodlá rozbourat dosud zcela fungující systém. Konečně nechápu ani to, co motivuje vedení Zlínského kraje k tomu, aby vyvolalo velkou nejistotu u stovek seniorů, a takto si doslova zahrávalo s jejich zdravím,“ uvedl Valenta v otevřeném dopisu hejtmanovi, který odeslal ihned poté, co byl na záměr kraje upozorněn samotnými seniory.

Své překvapení z úmyslů Zlínské kraje přitom neskrývali ani sami starostové města a obcí, na jejichž území se krajské domovy pro seniory nachází. „Domov pro seniory v Nezdenicích neslouží pouze obyvatelům naší obce, těch tam není ani pět. Naopak poskytuje zázemí pro seniory ze širokého okolí. Je proto logické, že by se o takové zařízení měl jednoznačně starat kraj, a ne tuto službu, provoz a zařízení delegovat na malou obec,“ uvedl Libuše Bídová, starostka Nezdenic, malé obce na Uherskobrodsku, kde žije necelých osm set obyvatel. A nezůstala sama. Proti se postavili starostové Ferdinand Kubáník z Uherského Brodu, Petr Viceník z Bojkovic, František Hajduch z Dolního Němčí, Miroslav Vykydal z Nivnice a Marián Ležák z Luhačovic, kteří dokonce napsali hejtmanovi nesouhlasný dopis, ve kterém vůbec nešetřili kritikou vůči rozhodnutí krajské rady. 

„O ničem jsme nevěděli my jako krajští zastupitelé, o ničem nevěděli ani starostové, kterých se tento záměr týkat podle „výmluv“ vedení kraje především. Proto se ptám, pro koho vlastně hejtman a jeho lidé připravovali privatizaci domovů pro seniory a kdo podle jejich plánu měl převzít do své „správy“ stovky milionů korun, které jsou ročně určeny na financování právě těchto domovů,“ dodal senátor Valenta, který toto téma zvedl také na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva. Racionálního vysvětlení se však on ani další krajští zastupitelé nedočkali.

„Hejtman nedokázal vysvětlit, kdo která obec měla na začátku stát s požadavkem na převzetí domova pro seniory. A když došlo na lámání chleba, chtěl dokonce hodit zodpovědnost za nepřesný text usnesení krajské rady na úředníky. Tím však jen dokázal, že sám má máslo na hlavě a že se jen snaží vybruslit ze situace, kdy jsme mu příliš brzy odhalili jako další nepromyšlený experiment,“ uvedl Michal Dvouletý, krajský zastupitel a předseda Soukromníků ve Zlínském kraji.

Senátor Valenta proto na zářijovém krajském zastupitelstvu navrhl zrušení kritizovaného usnesení krajské rady. „Sice tento návrh o jediný hlas neprošel, ale alespoň jsme přinutili vedení kraje zastavit kroky, které by ohrozily péči o stovky seniorů v celém kraji,“ informoval Valenta s tím, že zároveň má k dispozici erudované právní stanovisko, ze kterého jasně vyplývá, že je krajská rada nepostupovala v souladu se zákonem. „Proto jsem se také obrátil na ministerstvo vnitra, aby postup vedení Zlínského kraje prošetřilo,“ dodal Ivo Valenta.

Senátor Valenta zároveň nešetřil kritikou vůči vedení Zlínského kraje, které kromě toho oznámilo, že plánuje postupné uzavření Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum Velehrad. „Jde o další šílený nápad, v rámci které má dojít z přesunu klientů Vincentina do kapacitně ještě většího zařízení a následné opuštění objektu, který přiléhá ke slavné velehradské bazilice, kde byly posledních přibližně sto let poskytovány právě tyto tolik potřebné sociální služby. Takový krok je podle mého soudu zcela chybný a neuvěřitelně nezodpovědný především k desítkám osob, které využívají zázemí tohoto domova, do něhož mimochodem v minulosti kraj investoval přibližně 100 milionů Kč,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

V kritice nezůstal ani zdaleka osamocen. Za zachování Vincentina na Velehradě přišel přímo na krajské zastupitelstvo burcovat také tamní starosta Aleš Mergental. Vedení kraj však zatím neobměkčil „Nevzdám se a budu i nadále usilovat o zachování Vincentina na Velehradě,“ dodal senátor Valenta.