Jak Babišova vláda s ministryní Schillerovou myslí na živnostníky a podnikatele

17. Září 2019

V minulosti jsme od nevěrohodného premiéra a jeho „odborníků“ mnohokrát slyšeli, jak budou podporovat živnostníky a podnikatele, jak na ně myslí. A opět výše jmenovaní nezklamali. V době dovolených a prázdnin, aby zřejmě ukázali jak „makají“, přišli s projednáváním zavedení online daní včetně dalších změn. Online daně jsou dobrým krokem, což se už nedá říci o s ním spojených dalších změnách.

Jen pro ilustraci. Jednou ze spojených změn je snížení úroků za pochybení jak daňových poplatníků, tak i finančních úřadů.  A právě „tak i finančních úřadů“ je podle mě to, co nemůže živnostníkům a drobným podnikatelům přinést nic dobrého. Jsou veřejnosti k dispozici celková čísla objemu pochybení daňových poplatníků a hlavně celková čísla objemu pochybení finančních úřadů? Požádal jsem o tato data Generální finanční ředitelství a zatím je nemám k dispozici. Laicky se domnívám, že snížení úroků za pochybení daňových poplatníků – živnostníků a drobných podnikatelů finančně rozhodně nevyváží to, o co si pomůže MF snížením úroků za pochybení finančních úřadů. A právě odškodnění živnostníků a drobných podnikatelů za pochybení, bezohlednost, nadřazenost finančních úředníků ublíží těmto daleko více o to, o co si pomohou FÚ.

Další spojenou změnou, kterou daňoví odborníci považují za problematickou, je možnost zahájit daňovou kontrolu korespondenčně. Nebo další změna, a to zrušení pětidenní lhůty na podání daňového přiznání bez sankce. Tedy se jedná zcela jistě o podporu živnostníků a drobných podnikatelů a určitě ne o posílení všemocných FÚ.

A následující „perlička“ je, že ministerstvo financí v připomínkovém řízení odmítlo námitky k některým návrhům ze strany podnikatelů. V novele například zůstalo prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH z 30 na 45 dnů. Opravdu velmi vstřícný krok podporující živnostníky a drobné podnikatele.

Návrh také zahrnuje další „podporu“ tím, že v něm nadále zůstalo snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně. Jestliže FÚ neoprávněně exekučně postihne podnikatele, například na základě zajišťovacího příkazu, (velmi užívaný, ba zneužívaný nástroj, o kterém by mohl p. Janeček a p. Schillerová dlouze hovořit) musí zaplatit úrok 32 procent. Nově má jít jen o 10procentní úrok. Tedy o 22 % méně. (Jednoduchý příklad pro 5. třídu ZŠ: Neoprávněný zajišťovací příkaz v ilustrativní částce 500 000 Kč. Úrok 32 % tedy je 160 00 Kč. Úrok nově 10 % je 50 000 Kč. Rozdíl ve prospěch MF vychází 110 000 Kč. Pro živnostníka a drobného podnikatele „jistě zanedbatelná částka“). To na živnostníky a drobné podnikatele p. Babiš a p. Schillerová myslí a podporují je. Co?

Mě vyplývá jednoduchý závěr: na státem vyplácené dotace Babišovu AGROFERTu se peníze musí sehnat. Vždyť proto je Babiš ve vládě a kolem sebe má jen samé „odborníky“. Bez dotací by totiž impérium, jehož beneficientem je A. Babiš a spravuje ho Monika Babišová (Nesmějte se prosím!) bylo ve ztrátě.

Ing. Jiří Hojgr,
místopředseda Strany soukromníků České republiky v Hradci Králové