Ivo Syřiště: Pozor, krysař

31. Březen 2019

Politici našli novou taktiku svého znovuzvolení. Stačí odezírat nálady naštvaných lidí a podle local targetingu, který si zjistí podle facebooku, budou lidem říkat to, co přesně v té nebo oné lokalitě budou chtít slyšet. Logicky každému něco trochu jiného, podle místa a nálady. Pak samozřejmě ještě sehnat od lobbystických skupin peníze na kampaň. To už ale není problém. Úspěch zaručen. Tak se chová Trump, Zeman, Babiš …. Asi globální problém … Politik, který takto jedná, není spasitel, ale Krysař.  Viz báseň Viktora Dyka, nikoliv upravený muzikál.  Takový člověk nás nezavede do ráje, ale
do moře. Ještě na okraj. Existuje dost nebezpečný parazit, který nejenom parazituje, ale úplně mění chování - Toxoplasma Ghondi působí i na lidi, údajně zvyšuje sebevražednost, zasahuje mozek a u myší úplně mění jejich přirozené chování. Místo, aby myš před kočkou utíkala, což by měla být její přirozenost, naopak začne společnost koček vyhledávat a vběhne jim přímo do tlamy. Parazit toto potřebuje, protože používá  ke svému rozmnožování kočky jako hostitele. Samotným kočkám nevadí, a že jde o nemocnou myš (každá kořist dobrá), kočka logicky nepozná. Uvědomíme si někdy, že tato paralela může pasovat i na naši společnost?

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.,
člen Strany soukromníků České republiky, pedagog, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy