Ivo Syřiště: Kde právo slouží politice

02. Červenec 2019

Kde právo slouží politice, tam pravda musí do temnice, napsal před více jak sto padesáti lety náš klasik K. J. Erben – slova více než aktuální. Obecně bez ohledu na dobu se v rámci demokratických systémů respektuje oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Přes toto vlak v demokratických systémech nejede. Mnoho lidí se ale chová podle toho, že co není zakázáno, je dovoleno. Sokrates kdysi prohlásil, že až se zločinci zmocní demokracie, vznikne tyranie horší, než jakákoliv kdy byla před tím. Zločinci totiž nikdy nebudou chtít být obyčejnými lidmi, ale budou vždy chtít ovládat a vládnout.  Moudrý to člověk, ale na střet zájmů ještě nepomyslel, proč by někdo například bojoval proti kůrovci, když má profit z vytěženého dřeva. Po nás ne potopa, ale poušť. Zabraňme, aby někdo mohl kořistit ze škod, které sám způsobil, a ještě mu na to EU velkoryse poskytovala dotace.  Je potřebí zamyslet se nad tím, jestli chceme politiky jen umravnit, třeba s vědomím, že jde o okolnostmi vynucené ústupky, které se zruší okamžitě, jak tlak pomine, nebo zdali je považujeme za natolik nenapravitelné, že potřebují kompletně demontovat. Jinými slovy, jestli vyměnit kapitána, kormidelníka, nebo celou loď.

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.